Jsem Web (UX) architekt a SEO konzultant

Analýza klíčových slov – kooperační přístup

Analýza klíčových slov – kooperační přístup 1Pro své klienty uplatňuji kooperační přístup analýzy klíčových slov. Tento způsob zajistí, že u odborných témat klient spolupracuje na výběru a tím dostane slova, které souvisí s jádrem jeho podnikání.

Realizuji analýzu českých klíčových slov, jejíž je bude získat sadu slov pro použití na webu, tak aby pomáhala přivádět relevantní návštěvnost.
Výstupem bude sada slov včetně jejich hledanosti. Společně s vámi vybereme relevantní slova vzhledem k vaší činnosti.

Průběh analýzy klíčových slov

a) Základní slovní fráze vyberu na základě:

  • vašeho zadání slovních frází, slangových výrazů atd.  (témat) (viz. přiložený dotazník)
  • analýzou textů na stránkách konkurenčního webu, diskusí, článků
  • současnými nejčastějšími vstupními slovy z vaší PPC kampaně (pokud máte)
  • současnými nejčastějšími vstupními slovy z přirozeného hledání (dodáte v excelu)
  • analýzou textů z nadpisů, titulků, description vašeho webu

b) Slovní fráze budou rozdělena až do tématicky obdobných skupin (obvykle do hlavních 5 ti skupin (témat). Pro rozsáhlé tématické weby je jich více – dle počtu skupin slov je dána cena analýzy.

c) Rozdělení do témat budeme společně telefonicky konzultovat (cca 30.min telefonická konzultace), případně upravíme.

d) Pomocí našeptávajícího nástroje Google získám cca 100 dalších rozšířených slovních spojení pro každé téma ( http://google-cz.blogspot.cz/2008/08/naeptva-google-aneb-vyhledvn-zase-o-nco.html )

e) Pro všechna slova ze všech témat  (celkem cca 600) získám informace o hledanosti v českém jazyce na českém území na Seznamu (Sklik) a Google (Adwords). Slova zpracuji do přehledné tabulky, řazené od nejhledanějších.

f) Společně s vámi vybereme nejrelevantnější slova (cca 30.min telefonická konzultace) , která se s vzhled k vaší (obchodní) činnosti mají na webu vyskytovat.

  • Výstupem bude soubor v Excelu s klíčovými slovy.
  • Toto může být zpracováno do 2 pracovních dnů včetně dvou telefonických konzultací.
  • Pracuji na základě vámi potvrzené objednávky, kterou připravím.

Doba trvání

Obvykle může být analýza a doporučení zpracováno do 2 pracovních dnů včetně telefonických konzultací.

Následující činnosti

Obvykle po obsahové analýze a doporučení následuje Obsahová (textová) analýza a doporučení úpravy textů stránek.

Analýza klíčových je součástí mého obvyklého postupu SEO činností.

Přidej komentářMenu